Събота, 13 април 2024 г. 

Час Събитие Локация Линк на локацията
8:30 ч. – 19:00 ч.  Регистрация и получаване на стартови пакети за всички дистанции (8:30 -11:30 само за МТБ) Финална арена в близост до художествената галерия „Борис Денев“ и паметник на Асеневци << линк >>
11:30 ч.  Техническа информация и разяснения по маркировката и сигурността за МТБ – колоездене Зоната на старта, в близост до Община Велико Търново и Пощата << линк >>
11:45 ч.  Старт на 33км и 60км МТБ - колоездене
17:00 ч.  Награждаване на 33км и 60км МТБ - колоездене. ЛОКАЦИЯ: Финална арена в близост до художествената галерия „Борис Денев“ и паметник на Асеневци Финална арена в близост до художествената галерия „Борис Денев“ и паметник на Асеневци << линк >>

 

Неделя, 14 април 2024 г. 

Час Събитие Локация Линк на локацията
7:00 ч. – 9:00 ч.  Регистрация и получаване на стартови пакети за всички дистанции Финална арена в близост до художествената галерия „Борис Денев“ и паметник на Асеневци << линк >>
8:50 ч.  Техническа информация и разяснения по маркировката и сигурността за 14, 25, 32 и 51км Трейл Зоната на старта, в близост до Община Велико Търново и Пощата << линк >>
9:00 ч.    Старт на 14, 25, 32 и 51км Трейл Финална арена в близост до художествената галерия „Борис Денев“ и паметник на Асеневци << линк >>
12:30 ч. Награждаване 14км Трейл.
14:00 ч. Награждаване 25км ,32км Трейл , Къс и Дълъг Дуатлон
16:30 ч. Награждаване 51км и закриване