04 & 05 July 2020

Tarnovo Ultra

Veliko Tarnovo

Organized by Brownteam

    • 04 July 2020
MTB
27km & 45km
D+ 700m & 1300m
    • 05 July 2020
Trail Running
14km, 28km, 48km & 71km
D+ from 500m to 1800m
    • 04 & 05 July 2020
Duathlon
MTB 45km + Trail 48km
 

Програма ТУ 2020

04.07.2020г.

07:30 - 20:00 – регистрация и получаване на стартови пакети за всички дистанции(в часовете 07:30-10:00 с предимство ще бъдат участниците в МТБ - колоездене)

09:45 – Техническа информация, демонстрация на електронна система и разяснения по маркировката и сигурността за МТБ – колоездене

10:00 – Старт на 27км. и 45км. МТБ – колоездене

17:30 – Награждаване на 27км. и 45км. МТБ колоездене

18:15 – Корпоративна Щафета "Търново Ултра"

19:45 – Награждаване - Корпоративна Щафета "Търново Ултра"

21:00 – Представяне на книгата "Предпоследната крачка" за Kiril Nikolov - Дизела

21:30 – Лекция на спортна тематика с Д-р Тарълов - Кабинет Спортна Медицина Пловдив

 

05.07.2020г.

04:00-05:00 – регистрация и получаване на стартови пакети САМО ЗА 71км

04:45 – Техническа информация, демонстрация на електронна система и разяснения по маркировката и сигурността за 71км Трейл Бягане

05:00 – Старт на 71км Трейл

06:00-8:30 – регистрация и получаване на стартови пакети за всички дистанции

08:15 – Техническа информация, демонстрация на електронна система и разяснения по маркировката и сигурността за 14, 28км и 48км Трейл Бягане

08:30 – Старт на 14, 28км и 48км Трейл Бягане

12:00 – Награждаване 14км Трейл

13:30 - Награждаване 28км Трейл

16:00 – Награждаване 48км и 71км Трейл и Дуатлон

Go to top