10 & 11 April 2021

Tarnovo Ultra

Veliko Tarnovo

Organized by Brownteam

    • 10 April 2021
MTB
30km & 48km
D+ 700m & 1350m
    • 11 April 2021
Trail Running
14km, 28km, 48km & 71km
D+ from 600m to 2200m
    • 10 & 11 April 2021
Duathlon
MTB 48km + Trail 48km
 

Програма ТУ 2021

10.04.2021г.

07:30 - 19:00 – регистрация и получаване на стартови пакети за всички дистанции(в часовете 07:30-10:00 с предимство ще бъдат участниците в МТБ - колоездене) - Парк "Марно Поле" - на главния вход на Летния Театър: 43°04'44.8"N 25°37'56.5"E
09:45 – Техническа информация, демонстрация на електронна система и разяснения по маркировката и сигурността за МТБ – колоездене
10:00 – Старт на 30км. и 48км. МТБ – колоездене
16:00 – Награждаване на 30км. и 48км. МТБ колоездене
16:00 - 17:00 – регистрация и получаване на стартови пакети за Корпоративна Щафета "Търново Ултра" - Парк "Марно Поле" - на главния вход на Летния Театър: 43°04'44.8"N 25°37'56.5"E
17:00 – Старт Корпоративна Щафета "Търново Ултра"
18:30 – Награждаване - Корпоративна Щафета "Търново Ултра"

 

11.04.2021г.

04:00-05:00 – регистрация и получаване на стартови пакети САМО ЗА 71км - Парк "Марно Поле" - на главния вход на Летния Театър: 43°04'44.8"N 25°37'56.5"E
04:45 – Техническа информация, демонстрация на електронна система и разяснения по маркировката и сигурността за 71км Трейл Бягане
05:00 – Старт на 71км Трейл
07:00-9:30 – регистрация и получаване на стартови пакети за всички дистанции - Парк "Марно Поле" - на главния вход на Летния Театър: 43°04'44.8"N 25°37'56.5"E
09:15 – Техническа информация, демонстрация на електронна система и разяснения по маркировката и сигурността за 14, 28км и 48км Трейл Бягане
09:30 – Старт на 14, 28км и 48км Трейл Бягане
10:00-18:00 – Демонстрация на Спортно Ориентиране за начинаещи на отворени маршрути в Парк Марно Поле
12:30 – Награждаване 14км Трейл
14:00 - Награждаване 28км Трейл
16:00 – Награждаване 48км и 71км Трейл и Дуатлон

Go to top